Nasze usługi

To co sprawia, że jesteśmy jednymi z lepszych w regionie!

Aktualne Projekty

Zobacz Nasze Portfolio

Aktywność zawodowa 30+
Aktywność zawodowa 30+
Ukierunkowani na rozwój
Ukierunkowani na rozwój
Interaktywne systemy usług
Interaktywne systemy usług
Nowe kwalifikacje dla 30+
Nowe kwalifikacje dla 30+

KONFUCJUSZ

"Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu."

AKTUALNOŚCI

Ostatnie wpisy

Harmonogramy
Zapytania ofertowe

12.10.2022

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Aktywność zawodowa 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0004/22 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 49 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku doc


2.08.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 2.08.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 22.07.2022 r. dotyczące realizacji Usługi: Wynajęcie sal szkoleniowych. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Fundacja EKOOSTOJA.


22.07.2022

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Aktywność zawodowa 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0004/22, planuje zrealizowanie USŁUG, tj.: wynajęcie sal szkoleniowych.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku sala

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki)
 3. Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (jeśli dotyczy);
 4. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy);
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby jako bierna zawodowa/bezrobotna
  niezarejestrowana w PUP (jeśli dotyczy). Zaświadczenie można dostarczyć wraz z Formularzem zgłoszeniowym lub
  w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie.
  (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).
 6. Dokument poświadczający udział uczestnika w projekcie realizowanym w ramach CT 9 np. umowa uczestnictwa w
  projekcie, umowa stażowa

(UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).

Harmonogramy

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Indywidualna ścieżka reintegracji:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo psychologiczne:

HARMONOGRAM gr. I

HARMONOGRAM gr.I aktualizacja

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo prawne:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja 2

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Trening umiejętności społecznych i zawodowych:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. V – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja 2

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Szkolenie zawodowe:

HARMONOGRAM  gr. I Magazynier

HARMONOGRAM gr. I Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. II Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. III Magazynier z obsługą komputera

HARMONOGRAM gr. V Opiekun osoby starszej

HARMONOGRAM gr. VI Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. VII Specjaliści technologii żywności i żywienia  – Dietetyk

HARMONOGRAM gr. VIII Magazynier z obsługą komputera

HARMONOGRAM gr. VIII Magazynier z obsługą komputera – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VI Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. IX Specjalista ds. sprzedaży

HARMONOGRAM gr. X Specjalista ds. sprzedaży

HARMONOGRAM gr. XI Magazynier z elementami zaopatrzenia

HARMONOGRAM Szkolenie dodatkowe Księgowość w procesach magazynowych

HARMONOGRAM Szkolenie dodatkowe Księgowość w procesie sprzedaży

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Pośrednictwo pracy:

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Zapytania ofertowe

11.04.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 11.04.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 21.03.2022 r. dotyczące realizacji wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 58 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Monika Chlebowska-Ojrzyńska.


21.03.2022

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 58 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 7

Zapytanie ofertowe Zadanie 7 doc


25.11.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 25.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.11.2021 r. dotyczące realizacji wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – OŚRODEK SZKOLENIOWY „A.T.” s.c. Anna Kaźmierczyk Tomasz Milczarek.


22.11.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 22.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.11.2021 r. dotyczące realizacji wsparcia: Indywidualna ścieżka reintegracji dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – OŚRODEK SZKOLENIOWY „A.T.” s.c. Anna Kaźmierczyk
Tomasz Milczarek.


15.11.2021

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie
60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 2

Zapytanie ofertowe Zadanie 2 doc


10.11.2021

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Indywidualna ścieżka reintegracji dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy:

psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 1

Zapytanie ofertowe Zadanie 1 doc

Rozeznanie rynku

22.11.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 22.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.11.2021 r. dotyczące realizacji Usługi: Wynajęcie sal szkoleniowych. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Fundacja EKOOSTOJA.


10.11.2021

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21, planuje zrealizowanie USŁUG, tj.: wynajęcie sal szkoleniowych.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku sala

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć:

 • Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki)
 • Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (jeśli dotyczy);
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy);
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby jako bierna zawodowa/bezrobotna niezarejestrowana w PUP (jeśli dotyczy). Zaświadczenie można dostarczyć wraz z Formularzem zgłoszeniowym lub w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie.

(UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).

DEKRA Certification – SUS 2.0

Z radością oraz wielką dumą pragniemy poinformować, że kolejny już audyt przeprowadzony przez firmę DEKRA Certification Sp. z o.o., posiadającą renomę międzynarodową i specjalizującą się w audytach systemów zarządzania, zakończył się oceną pozytywną, w związku z czym otrzymaliśmy certyfikat na kolejne 3 lata działalności, nadawany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych Certyfikat SUS 2.0. Certyfikat ten jest kolejnym potwierdzeniem naszego profesjonalizmu oraz pozycji na rynku usług szkoleniowych.

Standard SUS 2.0 jest to nowy wypracowany przez branżowych ekspertów  standard zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.