Realizujemy szeroką gamę usług szkoleń miękkich i specjalistycznych we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami kształcenia ustawicznego na ternie województwa łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Cele szkolenia są indywidualnie zdefiniowane katalogiem efektów kształcenia, określającym zakres wiedzy i umiejętności, które uczestnicy szkoleń winni posiąść podczas uczęszczania na zajęcia.

Kadra wykładowców charakteryzuje się wysoką specjalizacją w zakresie kierunkowego specjalistycznego wykształcenia zgodnego z tematyką prowadzonych zajęć popartego długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkolenia zakończone są egzaminem wewnętrznym lub egzaminem zewnętrznym nadzorowanym przez konkretne instytucje wydające dokument certyfikujący.

 

Realizacja usługi szkoleniowej odbywa się w wybranym przez Klienta czasie i miejscu z wyjątkiem szkoleń ujętych w harmonogramie usług szkoleniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną strefą realizowanych szkoleń, prowadzonych w ramach realizacji projektów unijnych, bądź bezpośrednich dofinansowań dla przedsiębiorców w celu kształcenia własnych pracowników.

FT Polska Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa łódzkiego pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00114/2013.

FT Polska Sp. z o.o posiada akredytację nadaną przez Fundację VCC jako Partner Egzaminacyjny oraz Akademia Edukacyjna. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

FT Polska Sp. z o.o posiada certyfikację nadaną przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych – SUS 2.0. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Najczęściej realizowane usługi szkoleniowe:

  • specjalistyczne szkolenia zawodowe, m.in.:

– Lean Manufacture,

– pracownik obsługi biurowej,

– operator obrabiarek CNC,

– opiekun osób starszych,

– przedstawiciel handlowy/telemarketer,

– pracownik ochrony fizycznej,

– agent ubezpieczeniowy,

  • szkolenia obsługi komputera zgodnie z systemem certyfikacji ECDL/ECCC,
  • szkolenia językowe: angielski i niemiecki,
  • doradztwo zawodowe: personalne i grupowe,
  • personalne pośrednictwo pracy.