Genezą firmy jest szeroko pojęte doradztwo finansowo-księgowe, w pełni skorelowane z finansowaniem działań za pomocą mechanizmów wsparcia z środków krajowych i Unii Europejskiej. Nasze cele i działania nie są skierowane tylko na rzecz przedsiębiorców, ale również osób fizycznych i rolników. Aby móc sprostać wymaganiom jakie są nam stawiane, współpracujemy z szeregiem fachowców z różnych dziedzin, dzięki czemu, odpowiadamy na zapotrzebowania aktualnie występujące na rynku gospodarczym, rynku pracy, rynku finansowym.

Działania przez Nas realizowane to kompleksowe rozwiązania, skupiające w sobie również pojedyncze usługi:

  • przygotowywanie dokumentacji konkursowej w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych (dotacje, pożyczki, kredyty, pełne wnioski konkursowe);
  • doradztwo finansowo-księgowe (prowadzenie usług księgowych, biznesplany, budżety);
  • usługi agencji zatrudnienia (pośrednictwo w zatrudnianiu, wyszukiwanie wykwalifikowanych pracowników);
  • usługi szkoleniowe dla różnych grup docelowych (szkolenia miękkie i specjalistyczne);

Aktywnie uczestniczymy w propagowaniu idei rozwojowych z działań EFS. Dbając o rozwój w tym kierunku FT Polska Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa łódzkiego pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00114/2013, jak również do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod numerem ew. 11279.

Prowadzimy rozwój w regionach i subregionach województw łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Zachęcamy do odwiedzin zakładki Usługi.

Chcesz podjąć współpracę? – wypełnij formularz