Ze względu na rosnące wobec nas wymagania stworzyliśmy dla Państwa nową formę usług tym razem jest to platforma księgowa. Platforma ftksiegowsc.pl została stworzona dla Państwa w celu optymalizacji procesu księgowania. Umożliwia ona Państwu m.in.:

 1. wystawianie dokumentów sprzedażowych, które automatycznie trafiają do przypisanej księgowej;
 2. wprowadzanie dokumentów zakupowych w formie: zdjęć, skan-ów bądź plików PDF;
 3. w przypadku korzystania również z usług kadrowo-płacowych dodawanie dokumentów z tym związanych w formie: zdjęć, skan-ów bądź plików PDF;

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań możemy realizować usługi księgowania bez konieczności osobistego spotkania z klientem. Biorąc ten ważny aspekt pod uwagę naszym klientem może być każda firma znajdująca się na terenie Polski.

Poza usługami stricte związanymi z księgowaniem udzielamy również naszym klientom konsultacje telefoniczne z doświadczoną księgową.

Naszym atutem jest to, że wyróżniamy się na tle innych biur rachunkowym, ponieważ jako już jedni z nielicznych posiadamy księgową posługującą się certyfikatem Ministerstwa Finansów. Dzięki temu mają Państwo pewność, iż księgowość jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i na jak najwyższym poziomie. Autentyczność certyfikatu mogą Państwo sprawdzić na stronie: https://mf-arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/egzaminy-zawodowe/certyfikat-ksiegowy/wykaz-osob-posiadajacych-certyfikat-ksiegowy

Księgowa:

EWA BEATA ŁAPAJ

Certyfikat Księgowy nr 66126/2014

Zakres oferowanych przez nas usług, z których mogą Państwo skorzystać to m.in.:

 • doradztwo dla osób chcących założyć działalność gospodarczą;
 • doradztwo dla osób potrzebujących biznesplanu/budżetu do kredytu/pożyczki z banku czy funduszy pomocowych.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt)
 • przygotowywanie i składanie w urzędach deklaracji (PIT i VAT)
 • zamykanie roku obrotowego oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do umów
 • sporządzanie list płac
 • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji (ZUS, PFRON, PIT 4)
 • kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS, PFRON, GUS

Więcej informacji pod adresem: www.ftksiegowosc.pl