Harmonogramy

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Indywidualna ścieżka reintegracji:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo psychologiczne:

HARMONOGRAM gr. I

HARMONOGRAM gr.I aktualizacja

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo prawne:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja 2

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Trening umiejętności społecznych i zawodowych:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. V – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja 2

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Szkolenie zawodowe:

HARMONOGRAM  gr. I Magazynier

HARMONOGRAM gr. I Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. II Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. III Magazynier z obsługą komputera

HARMONOGRAM gr. V Opiekun osoby starszej

HARMONOGRAM gr. VI Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. VII Specjaliści technologii żywności i żywienia  – Dietetyk

HARMONOGRAM gr. VIII Magazynier z obsługą komputera

HARMONOGRAM gr. VIII Magazynier z obsługą komputera – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VI Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. IX Specjalista ds. sprzedaży

HARMONOGRAM gr. X Specjalista ds. sprzedaży

HARMONOGRAM gr. XI Magazynier z elementami zaopatrzenia

HARMONOGRAM Szkolenie dodatkowe Księgowość w procesach magazynowych

HARMONOGRAM Szkolenie dodatkowe Księgowość w procesie sprzedaży

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Pośrednictwo pracy:

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!