Zapytania ofertowe

11.04.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 11.04.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 21.03.2022 r. dotyczące realizacji wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 58 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Monika Chlebowska-Ojrzyńska.


21.03.2022

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 58 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 7

Zapytanie ofertowe Zadanie 7 doc


25.11.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 25.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.11.2021 r. dotyczące realizacji wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – OŚRODEK SZKOLENIOWY „A.T.” s.c. Anna Kaźmierczyk Tomasz Milczarek.


22.11.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 22.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.11.2021 r. dotyczące realizacji wsparcia: Indywidualna ścieżka reintegracji dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – OŚRODEK SZKOLENIOWY „A.T.” s.c. Anna Kaźmierczyk
Tomasz Milczarek.


15.11.2021

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie
60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 2

Zapytanie ofertowe Zadanie 2 doc


10.11.2021

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Indywidualna ścieżka reintegracji dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy:

psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 1

Zapytanie ofertowe Zadanie 1 doc