Doradztwo finansowo-księgowe nie opiera się jedynie na prowadzeniu księgowości na MŚP czy organizacji pozarządowych, ale również na świadczeniu doradztwa dla osób, chcących założyć działalność gospodarczą, bądź potrzebujących biznesplanu/budżetu do kredytu/pożyczki z banku, czy funduszy pomocowych.

Zakres naszych usług obejmuje miedzy innymi:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt)
  • Przygotowywanie i składanie w urzędach deklaracji (PIT i VAT)
  • Zamykanie roku obrotowego oraz sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i rachunków do umów
  • Sporządzanie list płac
  • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji (ZUS, PFRON, PIT 4)
  • Kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS, PFRON, GUS