Archives maj 2020

Zapytania ofertowe

5.03.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 5.03.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 25.02.2021 r. dotyczące realizacji wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Business City Sp. z o.o.


25.02.2021

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Nowe kwalifikacje dla 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0109/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 7

Zapytanie ofertowe Zadanie 7 doc


19.10.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 19.10.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 08.10.2020 r. dotyczące realizacji wsparcia: Szkolenie na opiekuna osób starszych dla maksymalnie 11 Uczestników Projektu.  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Ośrodek Szkoleniowy „A.T” s.c.


08.10.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Nowe kwalifikacje dla 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0109/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Szkolenie na opiekuna osób starszych dla maksymalnie 11 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości
ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 5

Zapytanie ofertowe Zadanie 5 doc


10.08.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 10.08.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.07.2020 r. dotyczące realizacji Usługi: Szkolenie komputerowe.  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Arva Invest Sp. z o.o.


30.07.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Nowe kwalifikacje dla 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0109/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Szkolenie komputerowe dla maksymalnie 20 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 3

Zapytanie ofertowe Zadanie 3 doc


09.06.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 09.06.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 28.05.2020 r. dotyczące realizacji Usługi: Wynajęcie sal szkoleniowych.  W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Fundacja EKOOSTOJA.


09.06.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 09.06.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 28.05.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Grupowe doradztwo zawodowe dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Anna Palus.


09.06.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 09.06.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 28.05.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Doradztwo zawodowe z IPD dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Anna Palus.


28.05.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Nowe kwalifikacje dla 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0109/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Grupowe doradztwo zawodowe dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 2

Zapytanie ofertowe Zadanie 2 doc


28.05.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Nowe kwalifikacje dla 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0109/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Doradztwo zawodowe z IPD dla maksymalnie
60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 1

Zapytanie ofertowe Zadanie 1 doc


28.05.2020

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Nowe kwalifikacje dla 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0109/19, planuje zrealizowanie USŁUG, tj.: wynajęcie sal szkoleniowych.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku sala

Rozeznanie rynku sala doc

Rekrutacja – Nowe kwalifikacje dla 30+

Chcielibyśmy serdecznie Państwa poinformować o rozpoczęciu rekrutacji  do projektu Nowe kwalifikacje dla 30+.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do biura projektu bądź prosimy o kontakt telefoniczny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na podstronie projektu do pobrania, natomiast wersja papierowa dostępna jest w biurze projektu.


Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych w wersji on-line.


Rekrutacja trwać będzie do 31.10.2020.

Zapraszamy do udziału!