Regulaminy i zwroty kosztów

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem do 7 roku życia/osobą zależną Wniosek o zwrot kosztów dojazdu; Zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie; Oświadczenie o dowożeniu na zajęcia; Umowa użyczenia samochodu; Oświadczenie o koncie bankowym; Oświadczenie UP o dojeżdżaniu pojazdem własnym lub użyczonym. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem Read more about Regulaminy i zwroty kosztów[…]

Harmonogramy

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Indywidualna ścieżka reintegracji: HARMONOGRAM  gr. I HARMONOGRAM gr. II HARMONOGRAM gr. III HARMONOGRAM gr. IV HARMONOGRAM gr. V Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć! Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo psychologiczne: HARMONOGRAM gr. I HARMONOGRAM gr.I aktualizacja HARMONOGRAM gr. II Read more about Harmonogramy[…]

Zapytania ofertowe

11.04.2022 Szanowni Państwo, W dniu 11.04.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 21.03.2022 r. dotyczące realizacji wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 58 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Monika Chlebowska-Ojrzyńska. 21.03.2022 Szanowni Państwo, Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego Read more about Zapytania ofertowe[…]

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej  Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć: Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki) Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (jeśli dotyczy); Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub Read more about Dokumenty rekrutacyjne[…]

DEKRA Certification – SUS 2.0

Z radością oraz wielką dumą pragniemy poinformować, że kolejny już audyt przeprowadzony przez firmę DEKRA Certification Sp. z o.o., posiadającą renomę międzynarodową i specjalizującą się w audytach systemów zarządzania, zakończył się oceną pozytywną, w związku z czym otrzymaliśmy certyfikat na kolejne 3 lata działalności, nadawany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych Certyfikat SUS 2.0. Certyfikat ten jest kolejnym Read more about DEKRA Certification – SUS 2.0[…]

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu; Zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie; Oświadczenie o dowożeniu na zajęcia; Umowa użyczenia samochodu; Oświadczenie o koncie bankowym; Oświadczenie UP o dojeżdżaniu pojazdem własnym lub użyczonym.

Harmonogramy

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe z IPD: HARMONOGRAM gr.I HARMONOGRAM gr.II HARMONOGRAM gr.III HARMONOGRAM gr.IV HARMONOGRAM gr.IV – aktualizacja HARMONOGRAM gr.V HARMONOGRAM gr.VI Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć! Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Grupowe doradztwo zawodowe: HARMONOGRAM gr.I HARMONOGRAM gr.II HARMONOGRAM Read more about Harmonogramy[…]

Zapytania ofertowe

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Nowe kwalifikacje dla 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0109/19, planuje zrealizowanie USŁUG.