Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminów

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

3. Zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie biletu

4. Oświadczenie osoby dowożonej o dowożeniu

5. Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu

6. Umowa użyczenia samochodu

7. Oświadczenie UP o nie posiadaniu konta bankowego

8. Oświadczenie UP o koncie bankowym

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego