HARMONOGRAMY

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram na POŚREDNICTWO PRACY:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na SZKOLENIA ZAWODOWE:

HARMONOGRAM gr.II
HARMONOGRAM gr.III

HARMONOGRAM gr.IV

HARMONOGRAM gr.V

Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe z Identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD) :
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminów

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

3. Zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie biletu

4. Oświadczenie osoby dowożonej o dowożeniu

5. Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu

6. Umowa użyczenia samochodu

7. Oświadczenie UP o nie posiadaniu konta bankowego

8. Oświadczenie UP o koncie bankowym

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

4.06.2018

Szanowni Państwo,
W dniu 4.06.2018 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2018 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 35 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – pośrednika pracy: Marcin Chlebowski.