DEKRA Certification – SUS 2.0

Dołączyliśmy do ekskluzywnego grona najwyższej klasy firm szkoleniowych.

Od początku istnienia firmy FT Polska Sp. z o.o. dbamy aby nasze szkolenia i oferowane przez nas usługi były zawsze na najwyższym poziomie. Potwierdzamy to naszymi wynikami i osiągnięciami, a jednocześnie

Czytaj więcej

CERTYFIKACJA SUS 2.0

Z przyjemnością chcieliśmy poinformować, iż jesteśmy w trakcie potwierdzania jakości oferowanych przez nas usług, certyfikacją SUS 2.0, która uzyskiwana jest poprzez audyt przeprowadzony przez niezależnych certyfikowanych audytorów DEKRA Certification

Czym jest SUS 2.0?

„Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 

Czytaj więcej

INTERAKTYWNE SYSTEMY USŁUG

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Interaktywne systemy usług mająca na celu rozwój firmy poprzez wdrożenie interaktywnych systemów usług współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 19.2

Czytaj więcej

„PODEJMIJ DZIAŁANIE!”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt „Podejmij działanie!” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:
Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działania:

Czytaj więcej

Rozpoczęcie rekrutacji

Chcielibyśmy serdecznie Państwa poinformować o rozpoczęciu rekrutacji  do projektu „PODEJMIJ-DZIAŁANIE”.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do biura projektu bądź prosimy o kontakt telefoniczny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na podstronie projektu do pobrania, natomiast wersja papierowa dostępna jest w biurze projektu.

Czytaj więcej

VCC

 

Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie

Czytaj więcej

Rozpoczęcie rekrutacji!

Chcielibyśmy serdecznie Państwa poinformować o rozpoczęciu rekrutacji  do projektu „AKTYWIZACJA = WSPARCIE”.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do biura projektu bądź prosimy o kontakt telefoniczny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na podstronie projektu do pobrania, natomiast wersja papierowa dostępna jest w

Czytaj więcej

„AKTYWIZACJA = WSPARCIE”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt „AKTYWIZACJA = WSPARCIE” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o.
w ramach:

Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
Działania: IX. 1

Czytaj więcej