Archives lipiec 2019

Harmonogramy

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo psychologiczne:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo prawne:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Szkolenie zawodowe do wyboru:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Pośrednictwo pracy:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Zapytania ofertowe

10.02.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 10.02.2020 r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.01.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

30.01.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy doc

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy

 

10.08.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 10.08.2019 r. o godz. 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 27.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo prawne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

 

1.08.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 1.08.2019 r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

27.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo prawne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 specjalisty ds. poradnictwa prawnego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79100000-5 Usługi prawnicze; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo prawne

 

20.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 20.07.2019 r. o godz. 13:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

18.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo psychologiczne

 

18.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 18.07.2019 r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje anulowane z powodu braku dwóch kompletnych ofert.

 

10.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo psychologiczne

 

10.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Harmonogramy

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe z IPD:
 
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo psychologiczne:
 
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Grupowe doradztwo zawodowe:
 
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Szkolenie zawodowe DO WYBORU:
 
 
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
.
.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Pośrednictwo pracy:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Zapytania ofertowe

07.01.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 07.01.2020 r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.12.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę NCG – New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki.

 

18.12.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Aktywność 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy doc

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy

 

02.08.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 02.08.2019 r. o godz. 8:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 24.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Grupowe doradztwo zawodowe dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

 

24.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Aktywność 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Grupowe doradztwo zawodowe dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa, CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Grupowe doradztwo zawodowe doc

Rozeznanie rynku – Grupowe doradztwo zawodowe

 

24.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 24.07.2019 r. o godz. 10:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Grupowe doradztwo zawodowe dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje anulowane z powodu braku dwóch kompletnych ofert.

 

15.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Aktywność 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Grupowe doradztwo zawodowe dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa, CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Grupowe doradztwo zawodowe doc

Rozeznanie rynku – Grupowe doradztwo zawodowe

 

11.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 29.06.2019 r. o godz. 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.06.2019 r. dotyczące: wynajęcie sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę F.H.U. MET-BIT Tomasz Zięba.

 

11.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 11.07.2019 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 02.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

02.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Aktywność 30+” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo psychologiczne

 

02.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 2.07.2019 r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.06.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Doradztwo zawodowe z IPD dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

02.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 2.07.2019 r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.06.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje anulowane z powodu braku dwóch kompletnych ofert.

 

18.06.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Aktywność 30+” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Doradztwo zawodowe z IPD, Poradnictwo psychologiczne oraz Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Wynajem sali

 

18.06.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Aktywność 30+” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo psychologiczne

 

18.06.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Aktywność 30+” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Doradztwo zawodowe z IPD dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Doradztwo zawodowe z IPD

Rekrutacja Ruszamy do przodu

Chcielibyśmy serdecznie Państwa poinformować o rozpoczęciu rekrutacji  do projektu Ruszamy do przodu.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do biura projektu bądź prosimy o kontakt telefoniczny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na podstronie projektu do pobrania, natomiast wersja papierowa dostępna jest w biurze projektu.
Rekrutacja trwać będzie do 31.12.2019.

Zapraszamy do udziału!