Zapytania ofertowe

12.09.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 12.09.2019 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 16.08.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla max 57 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę NCG – New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki.

16.08.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Twoja szansa na rozwój nr projektu RPLD.10.02.02-10-0014/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 57 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Pośrednictwo pracy