Dokumenty rekrutacyjne

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie o GD
  3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  4. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie
  5. Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych