ZAPYTANIA OFERTOWE

 

4.06.2018

Szanowni Państwo,
W dniu 4.06.2018 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2018 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 35 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – pośrednika pracy: Marcin Chlebowski.

10.05.2018

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “AKTYWIZACJA = WSPARCIE” nr projektu RPLD.09.01.01-10-B036/17  planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy  dla maksymalnie 35 Uczestników Projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8- Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku Pośrednictwo pracy-część ofertowa

Rozeznanie rynku Pośrednictwo pracy -część opisowa

Wybór wykonawców w ramach projektu

28.11.2017

Szanowni Państwo,
W dniu 28.11.2017 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017 r. dotyczące realizacji zadania: Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę: Arva Invest Sp. z o.o.

Zapytania ofertowe

20.11.2017

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “AKTYWIZACJA = WSPARCIE” nr projektu RPLD.09.01.01-10-B036/17  planuje zrealizowanie wsparcia:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Rozeznanie rynku – Trening kompetencji i umiejętności społecznych część ofertowa

Wybór wykonawców w ramach projektu

9.10.2017

Szanowni Państwo,
W dniu 9.10.2017 r. o godz. 11:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2017 r. dotyczące realizacji zadania: Identyfikacja indywidualnych potrzeb dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał doradcę zawodowego: Anna Dąbrowska.

9.10.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 9.10.2017 r. o godz. 11:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2017 r. dotyczące realizacji zadania: Identyfikacja indywidualnych potrzeb dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał psychologa: Ewa Zielke.

9.10.2017

Szanowni Państwo,

 

W dniu 9.10.2017 r. o godz. 11:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2017 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał psychologa: Ewa Zielke.

Zapytania ofertowe

27.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “AKTYWIZACJA = WSPARCIE” nr projektu RPLD.09.01.01-10-B036/17  planuje zrealizowanie wsparcia: Identyfikacja indywidualnych potrzeb  dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku doradca zawodowy – Identyfikacja indywidualnych potrzeb-część ofertowa

Rozeznanie rynku doradca zawodowy – Identyfikacja indywidualnych potrzeb-część opisowa

27.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “AKTYWIZACJA = WSPARCIE” nr projektu RPLD.09.01.01-10-B036/17  planuje zrealizowanie wsparcia: Identyfikacja indywidualnych potrzeb dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy  psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku psycholog – Identyfikacja indywidualnych potrzeb-część ofertowa

Rozeznanie rynku psycholog – Identyfikacja indywidualnych potrzeb-część opisowa

27.09.2017

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “AKTYWIZACJA = WSPARCIE” nr projektu RPLD.09.01.01-10-B036/17 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne – indywidualne dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku psycholog – Poradnictwo psychologiczne-część ofertowa

Rozeznanie rynku psycholog – Poradnictwo psychologiczne-część opisowa