HARMONOGRAMY

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram na POŚREDNICTWO PRACY:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na SZKOLENIA ZAWODOWE:

HARMONOGRAM gr.II
HARMONOGRAM gr.III

HARMONOGRAM gr.IV

HARMONOGRAM gr.V

Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe z Identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD) :
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!