Zapytania ofertowe

20.08.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 20.08.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 11.08.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla max 54 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

11.08.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Zacznijmy od nowa nr projektu RPLD.09.01.01-10-B009/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 pośrednika pracy  gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Pośrednictwo pracy

Zapytanie ofertowe Pośrednictwo pracy doc

23.10.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 23.10.2019 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 14.10.2019 r. dotyczące: wynajęcie sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego i pajęczańskiego. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę Fundacja EKOOSTOJA.

23.10.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 23.10.2019 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 14.10.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Wsparcie psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

23.10.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 23.10.2019 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 14.10.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Praca socjalna dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę NCG – New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki.

14.10.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Zacznijmy od nowa nr projektu RPLD.09.01.01-10-B009/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Praca socjalna, Wsparcie psychologiczne oraz Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Wynajem sali

14.10.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Zacznijmy od nowa nr projektu RPLD.09.01.01-10-B009/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Wsparcie psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa)).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Wsparcie psychologiczne

14.10.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Zacznijmy od nowa nr projektu RPLD.09.01.01-10-B009/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Praca socjalna dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 specjalisty ds. pracy socjalnej  gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Praca socjalna