Informujemy o projekcie „Zwiększ swoją konkurencyjność” realizowanym na terenie województwa śląskiego.

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2013r. do 30.04.2014r.
Cel projektu: Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z branży TECHNOLOGIE INFORMACYJNE i TELEKOMUNIKACYJNE (PKD: J.61, J.62, J.63) pracujących lub zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. (Przedsiębiorstwa uprawnione do otrzymania pomocy de minimis.) Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z danej branży, poprzez podniesienie kompetencji osób pracujących lub zamieszkałych na określonym terenie.

Oferowane szkolenia:

  • „Podnieś swoją świadomość ekologiczną” – 35 h

 

   – podnoszenie świadomości ekologicznej, uzyskanie wiedzy na temat metod ochrony środowiska oraz metod zapobiegania negatywnym zjawiskom w tym obszarze możliwych do wykorzystania przez branżę technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, średnio 1 raz w tygodniu przez 5 h w dogodnym dniu tygodnia.

 

  • Szkolenia językowe zakończone certyfikatem TOIEC (język angielski) – 75 h

 

   – średnio co drugi weekend, 2 razy po 4 godziny dziennie, łączone ze szkoleniem zawodowym w jednym dniu szkolenia. Na zakończenie szkoleń zostanie przeprowadzony sprawdzian wiedzy oraz wydane zaświadczenia.

 

  • Szkolenia zawodowe – 75 h

 

   – średnio co drugi weekend, 2 razy po 4 godziny dziennie, łączone ze szkoleniem językowym w jednym dniu szkolenia. Uczestnik Projektu weźmie udział w jednym ze szkoleń:

 

   Przetwarzanie danych, zwiększenie wiedzy z hostingu, raportów, baz danych, ich generowania i utrzymania

 

   Oprogramowania, pisanie programów, projektowanie stron www, przygotowanie właściwej dokumentacji

 

  Telekomunikacja przewodowa, zdobycie umiejętności związanych z obsługą/konserwacją/udostępnianiem systemów transmisji do przesyłania

Dodatkowe informacje: Zajęcia zorganizowane zostaną na terenie woj. śląskiego, w miejscowościach, w których zbierze się największa grupa chętnych.