Zapytania ofertowe

10.02.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 10.02.2020 r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 30.01.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

30.01.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy doc

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy

 

10.08.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 10.08.2019 r. o godz. 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 27.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo prawne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

 

1.08.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 1.08.2019 r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

27.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo prawne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 specjalisty ds. poradnictwa prawnego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79100000-5 Usługi prawnicze; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo prawne

 

20.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 20.07.2019 r. o godz. 13:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

18.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo psychologiczne

 

18.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 18.07.2019 r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje anulowane z powodu braku dwóch kompletnych ofert.

 

10.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo psychologiczne

 

10.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ruszamy do przodu nr projektu RPLD.09.01.01-10-B007/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji