Zapytania ofertowe

07.01.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 07.01.2020 r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.12.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę NCG – New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki.

 

18.12.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Aktywność 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy doc

Rozeznanie rynku – Pośrednictwo pracy

 

02.08.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 02.08.2019 r. o godz. 8:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 24.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Grupowe doradztwo zawodowe dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

 

24.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Aktywność 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Grupowe doradztwo zawodowe dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa, CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Grupowe doradztwo zawodowe doc

Rozeznanie rynku – Grupowe doradztwo zawodowe

 

24.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 24.07.2019 r. o godz. 10:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Grupowe doradztwo zawodowe dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje anulowane z powodu braku dwóch kompletnych ofert.

 

15.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Aktywność 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Grupowe doradztwo zawodowe dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa, CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku – Grupowe doradztwo zawodowe doc

Rozeznanie rynku – Grupowe doradztwo zawodowe

 

11.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 29.06.2019 r. o godz. 12:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.06.2019 r. dotyczące: wynajęcie sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę F.H.U. MET-BIT Tomasz Zięba.

 

11.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 11.07.2019 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 02.07.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

02.07.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Aktywność 30+” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo psychologiczne

 

02.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 2.07.2019 r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.06.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Doradztwo zawodowe z IPD dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

02.07.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 2.07.2019 r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 18.06.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje anulowane z powodu braku dwóch kompletnych ofert.

 

18.06.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Aktywność 30+” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Doradztwo zawodowe z IPD, Poradnictwo psychologiczne oraz Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Wynajem sali

 

18.06.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Aktywność 30+” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Poradnictwo psychologiczne

 

18.06.2019

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Aktywność 30+” nr projektu RPLD.08.02.01-10-0009/18 planuje zrealizowanie wsparcia: Doradztwo zawodowe z IPD dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy min. 1 doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Doradztwo zawodowe z IPD