Informujemy o projekcie: ”@trakcyjna e-dukacja”

Okres realizacji projektu: od 1.11.2013 r. do 31.08.2014 r.
Potencjalni uczestnicy szkolenia: Nauczyciele zatrudnieni w Szkołach Podstawowych lub w Gimnazjum, na obszarze województwa śląskiego.
Oferowane szkolenia:
E-learning 72h
– Zakres szkolenia: pojęcie, cechy formy, rodzaje, zalety i wady nauczania na odległość; rola moderatora i administratora serwisu; materiały statyczne i interaktywne; aktywizacja odbiorców e-nauczania; wdrażanie platformy e-learningowej (główne moduły); tworzenie modułów edukacyjnych dostosowanych do nauczania na odległość; tworzenie forum szkoleniowego.

Zasoby Internetu w pracy dydaktycznej 72h
– Zakres szkolenia: prezentacje w Power Point, Pearltrees, scoop.it.-wyszukiwanie i gromadzenie informacji i stron www, blog-pobudzanie aktywności uczniów, FreeMind, serwis bubbl.us- tworzenie map mentalnych, narzędzia Web 2.0, narzędzie ToonDoo-projektowanie i tworzenie komiksów dydaktycznych, Story Jumper-tworzenie e-książeczek zawierających teksty literackie uczniów, narzędzie Issuu- tworzenie i publikowanie dokumentów w formie e-booków.

Multimedia w pracy z uczniem niepełnosprawnym 72h
– Zakres szkolenia: tablica multimedialna jako pomoc dydaktyczna, komputerowe gry edukacyjne, krzyżówki, rebusy, gry tematyczne, pomoce techniczne dla dzieci z dysfunkcjami, komunikacja alternatywna, multimedia jako pomoc w kształceniu przez zmysły.

Dodatkowe informacje nt. szkoleń:

Wymiar szkoleń: 72 godziny lekcyjne zajęć dla każdej grupy, w systemie weekendowym: 2 dniowe zjazdy, 3x w mc, 6h dziennie, łącznie 12 spotkań po 6h/dzień lub wieczorowym: 3x w tygodniu, 3h dziennie, łącznie 24 spotkania.

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły do momentu zebrania grup 12-osobowych.
Sala szkoleniowa podnajmowana będzie ze szkoły za zgodą dyrektora placówki.

Ponadto dla uczestników szkolenia przewidziane jest:

  • wykwalifikowani trenerzy
  • materiały szkoleniowe
  • catering
  • dogodny tryb szkoleń
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia