Informujemy o projekcie: „Szkoła przyszłości
Cel projektu:

  • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjno – informatycznych

 

  • wzrost wiedzy na temat zastosowania ICT w procesie dydaktycznym

 

  • wzrost umiejętności zastosowania ICT w organizacji codziennej pracy nauczyciela

 

   … wśród nauczycieli i pracowników pedagogicznych uczących na obszarach wiejskich, pracujących na obszarze województwa śląskiego.

 

   Cele te zostaną zrealizowane poprzez zastosowanie innowacyjnych metod w procesie dydaktycznym oraz przez zastosowanie innowacyjnych metod w organizacji pracy nauczyciela. Dzięki udziałowi w projekcie wzrośnie wiedza nauczycieli uczących na obszarach wiejskich w zakresie ICT, co wpłynie na wykorzystanie technik informatycznych telekomunikacyjnych w szkołach, a tym samym na wzrost zainteresowania i umiejętności z zakresu ICT uczniów.

Grupa docelowa:

   90 nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym min. 14 mężczyzn, uczący na terenach wiejskich (zgodnie z definicją GUS) w województwie śląskim.

Ponadto zapewniamy:

   – wykwalifikowaną kadrę trenerów,

 

   – materiały szkoleniowe,

 

  – catering podczas szkoleń