Rozpoczęcie realizacji szkoleń zawodowych w Radomsku

Rozpoczęliśmy realizację szkoleń zawodowych jako „Przedstawiciel handlowy” w Radomsku, dla grupy osób pozostających bez pracy, w wieku 18-64 lata. Szkolenia zakończą się egzaminem VCC, po którym każdy z uczestników odbędzie 3-miesięczny staż zawodowy.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami i udziałem w projekcie szkoleniowym, zapraszamy o kontaktu.