Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
3. Oświadczenie przewoźnika
4. Oświadczenie osoby dowożonej na zajęcia
5. Oświadczenie osoby dowożącej na zajęcia
6. Umowa użyczenia
7. Oświadczenie UP o nieposiadaniu konta bankowego
8. Oświadczenie UP o koncie bankowym
9. Oświadczenie UP o dojażdżaniu pojazdem własnym lub użyczonym
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin projektu