Informacje

Projekt „Nowa perspektywa” organizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2014r. do 30.06.2015r.
Grupa docelowa: 60 nauczycieli i pracowników ISO zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwoleniania z przyczyn zakładu pracy po dn. 31.12.2012r. zamieszkałych na obszarze woj. Łódzkiego

Wsparcie:

 • poradnictwo zawodowe
 • poradnictwo psychologiczne
 • szkolenie zawodowe (wybór szkolenia nastąpi w oparciu o wyniki analizy potrzeb UP, opracownych IPD i analizy ofert pracy i zawodów deficytowanych)
 • 3-miesięczy płatny staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy

Ponadto dla uczestników szkolenia przewidziane jest:

 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdów
 • stypendium szkoleniowe/dodatek szkoleniowy
 • stypendium za staż
 • ubezpieczenie NNW
 • badania lekarskie