Informujemy o projekcie: „InfoNauczyciel„.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja szkoleń w województwie śląskim.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2014r. do 30.04.2015r.

Oferowane szkolenia:

  • praca z uczniem zdolnym
  • szkolenia z zakresu dydaktyki do wyboru:
    – sposoby usprawniania pamięci
    – ekonomia i przedsiębiorczość – metody pracy z uczniami
  • multimedia w pracy nauczyciela

Dodatkowe informacje nt. szkoleń: Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenów wiejskich województwa śląskiego. Dla celów szkoleniowych zostaną utworzone małe, średnio 10-osobowe grupy.

Ponadto dla uczestników szkolenia przewidziane jest:

  • wykwalifikowana kadra
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia