Harmonogramy

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram na POŚREDNICTWO PRACY:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na SZKOLENIA ZAWODOWE:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na IDENTYFIKACJĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr.II

HARMONOGRAM gr.III

HARMONOGRAM gr.IV

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – INDYWIDUALNE:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!