Dokumenty rekrutacyjne

Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych
Oświadczenie o GD
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie
Oświadczenie o statusie rynku pracy
Zaświadczenie pracodawcy