Dokumenty rekrutacyjne Zacznijmy od nowa

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ