Informujemy o projekcie „Dobry start dla Młodych z powiatu będzińskiego i zawierciańskiego” realizowanym na terenie powiatu zawierciańskiego i będzińskiego.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2014r. do 31.01.2015r.
Cel projektu: podniesienie zdolności do zatrudnienia minimum 90% z grupy 60 (36K/24M) UP – tj. osób pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w wieku od 18 do 30 roku życia, z obszaru woj. śląskiego (zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu będzińskiego, zawierciańskiego) do 31.01.2015 r.

Oferowane szkolenia:

 • opiekun osób starszych
 • pracownik ochrony fizycznej bez licencji
 • przedstawiciel handlowy
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Dla wszystkich:

 • indywidualne Plany Działań
 • szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
 • 3 – miesięczne płatne staże
 • pośrednictwo pracy

Ponadto dla uczestników szkolenia przewidziane jest:

 • profesjonalna kadra wykładowców
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering (obiad)
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

24 osoby ze wszystkich uczestników, którzy wykażą się u pracodawców na stażu, otrzymają 3-miesięczne zatrudnienie po zakończeniu stażu.