FT Polska Sp. z o.o. na zlecenie realizuje szkolenie zawodowe dla trzech grup szkoleniowych – 30 osób, na terenie Radomska, dla uczestników projektu „Czas zmian!”.

Szkolenia zawodowe są realizowane z tematyki „Pracownik obsługi biurowej” kończące się egzaminem VCC.

Głównym celem projektu jest: podwyższenie aktywności społeczno- zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób (min. 90% kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w szczególności osób ubogich, samotnie wychowujących dzieci, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów KC, do 31.12.2016 r. poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie. Osiągnięcie zakładanego celu przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu RPO WŁ, tj. Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt koresponduje z głównymi wyzwaniami programu w zakresie wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przyczynia się do realizacji celu RPO WŁ dzięki kompleksowemu przygotowaniu osób ubogich, samotnie wychowujących dzieci z województwa łódzkiego do podjęcia zatrudnienia. Projekt umożliwi trwałą integrację wyżej opisanej grupy na rynku pracy.