CERTYFIKACJA SUS 2.0

Z przyjemnością chcieliśmy poinformować, iż jesteśmy w trakcie potwierdzania jakości oferowanych przez nas usług, certyfikacją SUS 2.0, która uzyskiwana jest poprzez audyt przeprowadzony przez niezależnych certyfikowanych audytorów DEKRA Certification

Czym jest SUS 2.0?

„Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 400 organizacjach.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych(prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.” – Źródło: http://sus.pifs.org.pl/