Archives listopad 2021

Regulaminy i zwroty kosztów

Harmonogramy

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Indywidualna ścieżka reintegracji:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo psychologiczne:

HARMONOGRAM gr. I

HARMONOGRAM gr.I aktualizacja

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo prawne:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja 2

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Trening umiejętności społecznych i zawodowych:

HARMONOGRAM  gr. I

HARMONOGRAM gr. II

HARMONOGRAM gr. III

HARMONOGRAM gr. IV

HARMONOGRAM gr. V

HARMONOGRAM gr. V – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VI

HARMONOGRAM gr. VII

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja 2

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Szkolenie zawodowe:

HARMONOGRAM  gr. I Magazynier

HARMONOGRAM gr. I Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. II Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. III Magazynier z obsługą komputera

HARMONOGRAM gr. V Opiekun osoby starszej

HARMONOGRAM gr. VI Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej

HARMONOGRAM gr. VII Specjaliści technologii żywności i żywienia  – Dietetyk

HARMONOGRAM gr. VIII Magazynier z obsługą komputera

HARMONOGRAM gr. VIII Magazynier z obsługą komputera – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. VI Pracownik ds. księgowości z elementami pracy biurowej – aktualizacja

HARMONOGRAM gr. IX Specjalista ds. sprzedaży

HARMONOGRAM gr. X Specjalista ds. sprzedaży

HARMONOGRAM gr. XI Magazynier z elementami zaopatrzenia

HARMONOGRAM Szkolenie dodatkowe Księgowość w procesach magazynowych

HARMONOGRAM Szkolenie dodatkowe Księgowość w procesie sprzedaży

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Pośrednictwo pracy:

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

HARMONOGRAM aktualizacja

Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Zapytania ofertowe

11.04.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 11.04.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 21.03.2022 r. dotyczące realizacji wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 58 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Monika Chlebowska-Ojrzyńska.


21.03.2022

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwa pracy dla maksymalnie 58 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 7

Zapytanie ofertowe Zadanie 7 doc


25.11.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 25.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.11.2021 r. dotyczące realizacji wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – OŚRODEK SZKOLENIOWY „A.T.” s.c. Anna Kaźmierczyk Tomasz Milczarek.


22.11.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 22.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.11.2021 r. dotyczące realizacji wsparcia: Indywidualna ścieżka reintegracji dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – OŚRODEK SZKOLENIOWY „A.T.” s.c. Anna Kaźmierczyk
Tomasz Milczarek.


15.11.2021

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie
60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 2

Zapytanie ofertowe Zadanie 2 doc


10.11.2021

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21 planuje zrealizowanie wsparcia: Indywidualna ścieżka reintegracji dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy:

psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 1

Zapytanie ofertowe Zadanie 1 doc

Rozeznanie rynku


22.11.2021

Szanowni Państwo,

W dniu 22.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.11.2021 r. dotyczące realizacji Usługi: Wynajęcie sal szkoleniowych. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Fundacja EKOOSTOJA.


10.11.2021

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr projektu RPLD.09.01.01-10-0006/21, planuje zrealizowanie USŁUG, tj.: wynajęcie sal szkoleniowych.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku sala