Zapytania ofertowe

21.02.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 21.02.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.02.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Doradztwo zawodowe dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – MIMO GROUP Sp. z o.o..

 

14.02.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 14.02.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 4.02.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo prawne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Tomasz Nowicki Kancelaria Radcy Prawnego.

 

10.02.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Kierunek – AKTYWNOŚĆ nr projektu RPLD.09.01.01-10-B060/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Doradztwo zawodowe dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości lub części ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).
Doradztwo zawodowe zorganizowane będzie w wymiarze:
– 3 spotkania indywidualne po 2h każde, łącznie 6h na Uczestnika Projektu, tj. łącznie 360h indywidualnych,
– 3 spotkania grupowe (średnio 10 osób w grupie) po 6h każde, łącznie 18h na każdą grupę szkoleniową (średnio 3 razy w tygodniu), tj. łącznie 108h grupowych,

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku Zadanie 4

Rozeznanie rynku Zadanie 4 doc

 

4.02.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Kierunek – AKTYWNOŚĆ nr projektu RPLD.09.01.01-10-B060/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo prawne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy specjalisty ds. poradnictwa prawnego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 79100000-5 Usługi prawnicze; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 3

Zapytanie ofertowe Zadanie 3 doc

 

04.02.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 4.02.2020 r. o godz. 9:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 24.01.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo prawne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert,  rozeznanie rynku zostaje anulowane z powodu braku złożonych ofert.

 

31.01.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 31.01.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 20.01.2020 r. dotyczące: wynajęcie sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę UBEZPIECZENIA Helena Barbara Sosnowska.

 

 

24.01.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Kierunek – AKTYWNOŚĆ nr projektu RPLD.09.01.01-10-B060/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo prawne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy specjalisty ds. poradnictwa prawnego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 79100000-5 Usługi prawnicze; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 3

Zapytanie ofertowe Zadanie 3 doc

 

24.01.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 24.01.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 14.01.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

24.01.2020

Szanowni Państwo,

W dniu 24.01.2020 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 14.01.2020 r. dotyczące realizacji zadania: Identyfikacja indywidualnych potrzeb dla max 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – firmę MIMO GROUP Sp. z o.o.

 

20.01.2020

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Kierunek – AKTYWNOŚĆ nr projektu RPLD.09.01.01-10-B060/19, planuje zrealizowanie USŁUG, tj.: wynajęcie sal szkoleniowych.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku sala

Rozeznanie rynku sala doc

 

14.01.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Kierunek – AKTYWNOŚĆ nr projektu RPLD.09.01.01-10-B060/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 2

Zapytanie ofertowe Zadanie 2 doc

 

14.01.2020

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Kierunek – AKTYWNOŚĆ nr projektu RPLD.09.01.01-10-B060/19 planuje zrealizowanie wsparcia: Identyfikacja indywidualnych potrzeb dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy:

– psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 85312320-8 Usługi doradztwa).

– doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe Zadanie 1

Zapytanie ofertowe Zadanie 1 doc