Rekrutacja Twoja szansa na rozwój

Informujemy, iż rekrutacja do projektu Twoja szansa na rozwój, została przedłużona do dnia 30.06.2019.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania i doprecyzujemy niejasności 🙂

 

 

Czytaj więcej

Zapytania ofertowe

12.09.2019

Szanowni Państwo,

W dniu 12.09.2019 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 16.08.2019 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla max 57 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał

Czytaj więcej

Rozpoczęcie rekrutacji

Chcielibyśmy serdecznie Państwa poinformować o rozpoczęciu rekrutacji  do projektu Twoja szansa na rozwój.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do biura projektu bądź prosimy o kontakt telefoniczny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na podstronie projektu do pobrania, natomiast wersja papierowa dostępna

Czytaj więcej

Twoja szansa na rozwój

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt „Twoja szansa na rozwój” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:
Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w

Czytaj więcej

Rozeznania rynku

30.01.2019

Szanowni Państwo,
W dniu 30.01.2019 r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 7.01.2019 r. dotyczące wyboru Wykonawcy usługi dotyczącej wykonania Interaktywnej platformy usług księgowych.
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał
Czytaj więcej

Zapytania ofertowe

21.01.2019
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1”Otoczenie biznesu”, Poddziałanie 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych” w roku 2019.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.01.2019 r. do godziny 16.00.

Czytaj więcej