Twoja szansa na rozwój

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt „Twoja szansa na rozwój” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:
Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w

Czytaj więcej

Zapytania ofertowe

21.01.2019
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1”Otoczenie biznesu”, Poddziałanie 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych” w roku 2019.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.01.2019 r. do godziny 16.00.

Czytaj więcej

DEKRA Certification – SUS 2.0

Dołączyliśmy do ekskluzywnego grona najwyższej klasy firm szkoleniowych.

Od początku istnienia firmy FT Polska Sp. z o.o. dbamy aby nasze szkolenia i oferowane przez nas usługi były zawsze na najwyższym poziomie. Potwierdzamy to naszymi wynikami i osiągnięciami, a jednocześnie

Czytaj więcej

CERTYFIKACJA SUS 2.0

Z przyjemnością chcieliśmy poinformować, iż jesteśmy w trakcie potwierdzania jakości oferowanych przez nas usług, certyfikacją SUS 2.0, która uzyskiwana jest poprzez audyt przeprowadzony przez niezależnych certyfikowanych audytorów DEKRA Certification

Czym jest SUS 2.0?

„Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 

Czytaj więcej

INTERAKTYWNE SYSTEMY USŁUG

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Interaktywne systemy usług mająca na celu rozwój firmy poprzez wdrożenie interaktywnych systemów usług współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 19.2

Czytaj więcej

„PODEJMIJ DZIAŁANIE!”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt „Podejmij działanie!” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:
Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działania:

Czytaj więcej

Rozpoczęcie rekrutacji

Chcielibyśmy serdecznie Państwa poinformować o rozpoczęciu rekrutacji  do projektu „PODEJMIJ-DZIAŁANIE”.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do biura projektu bądź prosimy o kontakt telefoniczny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na podstronie projektu do pobrania, natomiast wersja papierowa dostępna jest w biurze projektu.

Czytaj więcej